Történelmi CD-k (5-12.osztály)

AZ ÓKORI HELLÁSZ

Multimédiás CD. Az ókori Görögország történelmével, kultúrájával ismerkedő diákok használhatják hasznosan órai keretben illetve egyéni tanuláshoz is. Szemléltető képek, térképek sokaságával segíti az ismeretek feldolgozását. Kislexikont, kronológiai táblázatot és számonkérő részt is tartalmaz.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

1848-1849

A CD segítségével részletesen megismerheti a történelmi tényeket, de betekintést nyerhet a kor költészetébe, s rövid képet kaphat a tudományok és művészetek akkori állásáról is. Érdekességként eredeti Kossuth Lajos-hangfelvétel is hallható rajta.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC

A készítők a multimédiás technika legfontosabb és egyben legnemesebb lehetőségét, a tanítást vállalják fel. Nemzeti múltunk leghősiesebb vállalkozásainak egyike volt a Rákóczi Ferenc vezette szabadságküzdelem, amelyre aztán az utódok gyakran a romantika kissé párás tekintetével néztek vissza. A CD a heroikus események kiváló feldolgozásokon alapuló bemutatása mellett a multimédia varázslatával elérhető közelségbe hozza a kor emberét, a kor emberének mindennapjait, tárgyait. Mindemellett pedig kitekint a kor költészetére, amely a magyar kultúrtörténet egyedülálló értéke.

Bruttó ár: 5.994,- Ft

MAGYAR KIRÁLYSÁG VÁRMEGYÉI CD

Történeti- földrajzi tesztprogram általános és középiskolásoknak. A mai kor elvárásainak megfelelően: „sokszor használható digitális vaktérképet“ és térképalbumot kap kézbe a felhasználó, amit számtalanszor kitölthet, újrapróbálhat illetve tanulmányozhat. Jól használható az ismeretek bővítésére. A CD-n az európai tájékozódást gyakoroltató európai térképteszt program is helyet kapott. A program használata során bármikor kérhető összesített eredmény ami a pillanatnyi állapot szerint tájékoztatja a felhasználót az addig feltett kérdések , a helyes válaszok számáról, illetve a százalékos teljesítményről.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A TECHNIKATÖRTÉNET JELENTŐSEBB MAGYAR SZEMÉLYEI

A CD lemezen 61 magyar tudós életéről, munkásságáról kapunk ismertetést (képekkel, történelmi hátterekkel). A program - a könnyebb keresés érdekében - különböző szempontok szerinti keresést is lehetővé tesz. A témával kapcsolatos tudásunkat „Tudáspróbában“ ellenőrizhetjük.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

TÖRTÉNELMI KISSZÓTÁR

A szótárban kifejezéshez, évszámhoz társíthatóak a meghatározások. A program a felhasználó által bővíthető. Korosztálytól és iskolatípustól függetlenül jól alkalmazható új ismeretek feldolgozásánál, kutatásnál és egyéni felkészülés során. Használatához Windows és Microsoft Access megléte szükséges.

Bruttó ár: 3.969,- Ft

TÖRTÉNELMI FORRÁSAINK- OKLEVELEINK

Programunk a magyar történelem első kilencszáz évének írott forrásaiból – főként oklevelekből – nyújt át több mint félszáz darabos reprezentatív válogatást Szent István pannonhalmi oklevelétől Mátyás király 1462-es esztergomi oklevelén át Görgey Artúr 1916-os végrendeletéig. Bemutatjuk magának a forrásnak a képét élvezhető felbontásban, közöljük a dokumentum teljes szövegét eredeti nyelvén, illetve magyar fordításban. Oktatási segédanyagunk felhasználhatóságát természetesen a teljes körű keresési- és nyomtatási lehetőség is segíti. Reméljük programunk hathatósan fog hozzájárulni a magyar történelem élményszerű feldolgozásához. A CD-ROM-on elhelyeztünk - tanulás utáni szórakozás képen - egy európai nemzetiségeket bemutató kirakós játékot is.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

GÖRÖG MITOLÓGIA KÉPEKBEN ÉS SZÓCIKKEKBEN

A CD segítségével könnyen tájékozódhat az antik görög irodalomban nevezett „személyek” – istenek, félistenek, titánok, képzelt alakok, – életéről, a mitológiai történetekben elfoglalt helyükről, cselekedeteikről. Ezt segítik a szócikkek, képek, a felületen elhelyezett „hivatkozások”, amelyeknek segítségével azonnal a kiválasztott név leírásához és/vagy annak képi ábrázolásához „léphet” (A CD-n több mint száz szócikk, és közel száz kép található.)

Ajánljuk: tanároknak, az alap- és középfokú oktatás segédleteként; diákoknak, valamint minden a görög mitológia és a korabeli irodalom iránt érdeklődőnek.

Bruttó ár: 4.469,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 1.

Multimédiás CD sorozat első tagja, amely Gábor Dénes életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 2.

Multimédiás CD sorozat második tagja, amely Millner Tivadar életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 3.

Multimédiás CD sorozat harmadik tagja, amely Csonka János életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 4.

Multimédiás CD sorozat negyedik tagja, amely Bay Zoltán életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 5.

Multimédiás CD sorozat ötödik tagja, amely Pavlics Ferenc életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 6.

Multimédiás CD sorozat hatodik tagja, amely Bláthy Ottó, Déri Miksa és Zipernowszky Károly életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 7.

Multimédiás CD sorozat hetedik tagja, amely Wigner Jenő életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A MAGYAR TUDOMÁNY és TECHNIKA NAGYJAI 8.

Multimédiás CD sorozat nyolcadik tagja, amely Imre Lajos életét és munkásságát mutatja be.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Ugrás az oldal tetejére!