Műszaki, gépészeti szoftverek (9-12. osztály)

GÉPELEMEK CD

A 28 db program a szakképző iskolákban gépészettel kapcsolatos órákon nyújt hatékony segítséget. A CD ROM használatának szoftver igénye: Win 9x, ill. Win 2000 operációs rendszer, Microsoft Power Point, vagy valamilyen böngészőprogram. A CD ROM a gépelemek témakörét tartalmazza a következőképpen. Minden állomány egy-egy témakört dolgoz fel. Az állományok sorrendje (ezért számozottak a címek), megfelel bizonyos logikai sorrendnek is, ennek betartása viszont nem kötelező. Az egyes témák önállóan egymástól függetlenül használhatók. Az oktatóprogramok alkalmazhatók egyéni tanuláshoz, ilyenkor több számítógépre van szükség. Egy géppel és osztályfoglalkozáshoz kiválóan alkalmasak. A CD-n található témakörök: Szegecsek; Menetek; Kötőcsavarok, Csavarbiztosítás; Csapszegek; Ékek; Kúpos kötés; Bordás kötés; Zsugorkötés; Ragasztás; Forrasztás; Hegesztés; Tengelyek; Tengelycsapok; Tengelykapcsolók; Rögzítőgyűrűk; Siklócsapágyak; Gördülőcsapágyak; Tömítések; Rugók; Fékek; Dörzshajtás; Laposszíj; Ékszíj; Lánchajtás; Fogaskerékhajtás; Csigahajtás; Csövek, Csőszerelvények.

Bruttó ár: 17.271,- Ft

GÉPIPARI ALAPISMERETEK CD

A lemez olyan gépészeti oktatóprogramokat tartalmaz, melyek széles körben alkalmazhatók a különféle gépész jellegű képzést folytató iskolákban. A CD ROM használatának szoftver igénye: Win 9x, ill. Win 2000 operációs rendszer és valamilyen böngészőprogram. A CD-n található témakörök: A „Mechanikai és hibakereső anyagvizsgálatok“ az anyagvizsgálat témakört dolgozza fel. A mechanikai anyagvizsgálatok körében tartalmazza a szakító-, nyomó-, hajlító-, nyíró-, és csavaró vizsgálatot, valamint a keménységméréseket, az ütve-hajlító, ütve-szakító és fárasztóvizsgálatot. A „ Mérőeszközök“ program tartalmazza a gépiparban használatos legfontosabb mérőeszközöket. Bizonyos eszközök ismerete nem is tananyag középiskolában, de ismeretszinten itt lehetőség van bemutatásukra. A „Műagyagok“ program tartalmazza a műanyagok történetét, nyersanyagait, csoportosításukat, szerkezeti felépítésüket, illetve a különféle gyártási módszereket. A „Réz“ program minden olyan iskolában használható, ahol a réz, mint tananyag előfordul. Tartalmazza a réz tulajdonságait, nyersanyagait, gyártási folyamatát. A „Vasgyártás“ program minden olyan iskolában használható, ahol a vas tananyagként előfordul. A program tartalmazza a vas tulajdonságait, a vasérceket, a vasgyártás folyamatát.

Bruttó ár: 14.223,- Ft

FÉMFORGÁCSOLÓ BEMUTATÓK CD

A program segítséget nyújt a gépipari, gépészeti, fémforgácsoló szakmacsoportokat oktató iskolák szaktanárai számára a forgácsolási alapismeretek, szakmai alapismeretek, szakmai ismeretek oktatásához, alkalmas az otthoni önálló tananyag feldolgozásra, valamint a szaktanárok, szakoktatók számára multimédiás környezetben történő tanórák, gyakorlati foglalkozások megtartására. A feldolgozott témák: Tokmányok felépítése, szerelése; Szerszámgépek alapozása; Síkesztergálás; Rugókészítés; Reszelés, csiszolás; Recézés, rovátkolás; Munkadarab befogása; Marógépek szerkezeti felépítése; Marás fogalma, alapesetei; Kúpesztergálás; Köszörülés, szerszámélezés; Hosszesztergálás, Furatesztergálás; Fúrás, süllyesztés; Forgácsolási alapfogalmak; Finomesztergálás; Excentrikus munkadarabok megmunkálása; Esztergagépek szerkezeti felépítése; Esztergagépek pontossági vizsgálata; Dörzsárazás. A számítógépes bemutatás mellett vagy helyett lehetőség van az anyag írásvetítő fóliaként történő kinyomtatására és felhasználására. A program témákra bontva, egymásra épülve dolgozza fel a tananyagot sok képpel illusztrálva.

Bruttó ár: 22.656,- Ft

FÉMFORGÁCSOLÓ KISFILMEK 1

A CD segítséget nyújt a fémforgácsolást, illetve forgácsolási alapismereteket, gépészeti alapismereteket oktató szaktanárok, szakoktatók számára multimédiás környezetben történő szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozások megtartására, szervesen kapcsolódva a korábban megjelent “Fémforgácsoló bemutató” c. oktatatási segédanyagunkhoz. A filmek a képi megjelenítés mellett hanggal és feliratokkal egyaránt szemléltetik a legfontosabb fogalmakat, pillanatmegállítással lehetőség van a vetítés szükség szerinti kimerevítésére. A program kiterjesztése (AVI) lehetővé teszi a DVD-n történő lejátszást is amennyiben az rendelkezik DivX lejátszási funkcióval.
Témák: Egyetemes csúcseszterga felépítése, veszélyes részei; Síkesztergálás; Hosszesztergálás; Nagyolás; Simítás; Beszúrás, leszúrás; Reszelés, csiszolás.

Bruttó ár: 15.950,- Ft

FÉMFORGÁCSOLÓ KISFILMEK 2

A CD segítséget nyújt a fémforgácsolást, illetve forgácsolási alapismereteket, gépészeti alapismereteket oktató szaktanárok, szakoktatók számára multimédiás környezetben történő szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozások megtartására, szervesen kapcsolódva a korábban megjelent “Fémforgácsoló bemutató” c. oktatatási segédanyagunkhoz. A filmek a képi megjelenítés mellett hanggal és feliratokkal egyaránt szemléltetik a legfontosabb fogalmakat, pillanatmegállítással lehetőség van a vetítés szükség szerinti kimerevítésére. A program kiterjesztése (AVI) lehetővé teszi a DVD-n történő lejátszást is amennyiben az rendelkezik DivX lejátszási funkcióval.
Témák: Fúrás; Furatesztergálás; Központfúrás, Recézés, rovátkolás; Tokmányok le-és felszerelése; Szerszámköszörű.

Bruttó ár: 15.950,- Ft

CNC OKTATÓPROGRAMOK CD

A CNC oktatóprogram segítséget nyújt a gépipari, gépészeti, fémforgácsoló szakmacsoportok számára az NC-CNC alapismeretek, valamint a CNC programozás, CNC programnyelvek oktatásához. A program alkalmas az otthoni önálló tananyag feldolgozásra, valamint a szaktanárok, szakoktatók számára multimédiás környezetben történő tanórák, gyakorlati foglalkozások megtartására. Tartalmazza mindazon alapkérdéseket, melyek az NC-CNC alapok elsajátításához szükségesek. A program témákra bontva, egymásra épülve dolgozza fel a tananyagot. A feldolgozott témák: A CNC gépek fő részei; Alapfogalmak; CNC programok készítése; Szerszámbemérés-szerszámbemérő gépek; DIN 66025 jelölésrendszer; Hunor. és NCT jelölésrendszer.

Bruttó ár: 13.207,- Ft

CNC ISMERETEK KISFILMEK

A CD segítséget nyújt a CNC ismereteket, fémforgácsolást, forgácsolási alapismereteket, gépészeti alapismereteket oktató szaktanárok, szakoktatók számára multimédiás környezetben történő szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozások megtartására, szervesen kapcsolódva a korábban megjelent “CNC programozás” c. oktatatási segédanyagunkhoz.A filmek a képi megjelenítés mellett hanggal és feliratokkal egyaránt szemléltetik a legfontosabb fogalmakat, pillanatmegállítással lehetőség van a vetítés szükség szerinti kimerevítésére.A program kiterjesztése (AVI) lehetővé teszi a DVD-n történő lejátszást is amennyiben az rendelkezik DivX lejátszási funkcióval.
Témák: a CNC esztergák szerkezeti felépítése; Nullpontfelvétel menete; Szerszámbemérés; Programbevitel, tesztelés.

Bruttó ár: 15.950,- Ft

FÉMFORGÁCSOLÁS CD

A Fémforgácsoló (OKJ szám: 31 5233 14) szakma szakmai tantárgyainak PowerPoint -ra diasorozatait tartalmazza. A következő tantárgyak vetítései szerepelnek: Anyagismeret, Irányítástechnika, Műszaki ábrázolás, Műszaki alapismeretek, Szakmai alapismeretek, Szakmai ismeret, Szakrajz. Mindegyik tantárgy a tanterv által előírt témaköröket tartalmazza. Az anyag nincs tankönyvhöz kötve, önállóan is alkalmazható.

Bruttó ár: 17.271,- Ft

FORGÁCSOLÁS CD

A program alkalmas bármely forgácsolással kapcsolatos szakma, vagy tantárgy tanítására, iskolai, tanfolyami vagy egyéni tanulásra. A fejezetek között feladatlapokat tartalmaz, melyek interaktív módon használhatóak.

Bruttó ár: 16.001,- Ft

MARÁS CD

Olyan oktatóanyagok, melyek a marás témakör tanításának kiegészítéseként használhatók, különböző speciális műveletek, ill. eszközök használatáról. Marási műveletek – Szög alatt hajló felületek marása – Ferde síkok, illetve sokszögek marásának módjait ismerteti, sok ábra felhasználásával. Hornyok marása – ismerteti a különböző horonytípusokat, ezek szerszámait, munkadarab befogásokat horonymaráshoz, technológiai adatok megválasztását, szerszám befogást, stb. Csavarhorony marása – csavarhorony marásához ismerteti az osztófej beállítási módjait, a szükséges számításokat, gépbeállítást, szerszámválasztást, sok ábra segítségével. Alakmarás – bemutatja a marással készíthető alakos felületeket, az alakmarás szerszámait, technológiai adatok meghatározásának módját, stb. Osztókészülékek – bemutatja az osztókészülékek alkalmazási területét, típusait, a használatukhoz szükséges számításokat, az egyetemes osztófej felépítését.A használathoz Windows 9x/2000/XP operációs rendszerre telepített PowerPoint program szükséges. A PowerPoint vetítés (.pps kiterjesztésű) állományok indításával az oktatóprogram vetítése automatikusan elindul. A legoptimálisabb vetítés Windows XP alatt történhet.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

GÉPI FORGÁCSOLÁS MŰVELETEI, CNC SZERSZÁMGÉPEK CD

A lemez két Power Point bemutatót tartalmaz: a.) Gépi forgácsolás műveletei: egyszerű animációk segítségével mutatja be az alapvető forgácsolási módokat. Használható az alapképzésben technika tantárgy tanításához, illetve bármely vasipari szakma oktatásához. b.) CNC szerszámgépek: bemutatja a számjegyvezérlésű szerszámgépek alkalmazási területét, működési elvét, főbb szerkezeti elemeit, valamint az alapvető programozásukat. Használata ajánlott a forgácsoló szakma tanítása során, valamint a gépipari technikus képzésben.

Bruttó ár: 15.137,- Ft

ÖRVÉNYSZIVATTYÚK CD

Az örvényszivattyúk általános ismertetését, fogalmának leírását, alkalmazását, osztályozását, felépítését, kölönleges, de gyakran használt fajtáinak ismertetését, legfontosabb jellemzőit tartalmazza. A program előtérbe helyezi a szemléltetést, a szöveges információk rövidek, tömörek. A CD ROM használatának szoftver igénye: Win 9x, ill. Win 2000 operációs rendszer és valamilyen böngészőprogram.

Bruttó ár: 6.704,- Ft

GÉPELEMEK FELADATSOROK CD

A kezdőoldalon a gépelemek témakörökből lehet választani, és a kiválasztott témakörhöz tartozó kérdéssor kerül megjelenítésre. A kérdések lehetnek feleletválasztásosak, mondatkiegészítéses, párosításos, vagy sorba állításos kérdések. Minden kérdésre történő válaszadás interaktív módon történik, ill. ugyanígy a kérdésekre adott válasz ellenőrzése is. A feladatok jól használhatóak az egyes témakörök elsajátított ismereteinek gyakorlására, számonkérésére, iskolai, vagy egyéni tanulás során. A feldolgozott témakörök a következők: Roncsolás nélkül oldható kötések; Roncsolással oldható kötések; Rugók és lengéscsillapítók; Csövek, csőszerelvények;Tengelyek, csapágyak; Tengelykapcsolók; Fékek; Dörzshajtás, szíjhajtás; Láncok, fogaskerekek;.Hajtóművek.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

GÉPRAJZ FELADATSOROK CD

A kezdőoldalon a géprajzi témakörökből lehet választani, és a kiválasztott témakörhöz tartozó kérdéssor kerül megjelenítésre. A kérdések lehetnek feleletválasztásosak, mondatkiegészítéses, párosításos, vagy sorba állításos kérdések. Minden kérdésre történő válaszadás interaktív módon történik, ill. ugyanígy a kérdésekre adott válasz ellenőrzése is. A feladatok jól használhatóak az egyes témakörök elsajátított ismereteinek gyakorlására, számonkérésére, iskolai, vagy egyéni tanulás során. A feldolgozott témakörök a következők: Síkmértani alapfogalmak; Vetületi ábrázolás; Axonometrikus ábrázolás; Síkmetszés, áthatások; Méretezés;ÍMetszetek;Vázlatkészítés; Egyszerűsítések, különleges ábrázolások; Jelképes ábrázolások; Tűrés, illesztés; Alak és helyzettűrések; Felületi minőség.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Ugrás az oldal tetejére!