Közgazdaságtani, kereskedelemi szoftverek (9-12.osztály)

ADÓZÁS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS CD

Adó - Az oktatóanyag megismertet az adó fogalmával, részletesen ismerteti csoportosítva az egyes adófajtákat. Ilyenek pl.: SZJA, ÁFA, társasági-, jövedéki-, helyi adó. Szó van benne a vállalkozók adózásáról. Foglalkozik az egyes adónemek alóli mentességgel. Alapfogalmak – Az adózási alapfogalmak, szakkifejezések magyarázatát tartalmazza. Minőségbiztosítás – A minőségbiztosítás alapjai megismertet a napjainkban szinte minden területen használatos minőségbiztosítási fogalmakkal. A minőség-ellenőrzés, minőségtervezés, minőségügyi alapfogalmak mellett megismerhetjük pl.: a vevők csoportosítását, a vevői megelégedettség szintjeit. Hasznosan alkalmazható pl. a szakképzésben sok szakmánál bevezetett minőségbiztosítás, vállalkozási ismeretek, stb.  tantárgyak oktatásánál.

Bruttó ár: 5.079,- Ft

MÉDIAISMERET CD

Egyre több iskolatípusban vezetik be a “Médiaismeret” oktatását. Ebben segít az alábbi rendszerezett ismeretanyag. A média és a tömegkommunikáció fejlődéstörténete – A kép, kommunikáció, média fogalma. Az írás kialakulása, írott médiumok rendszerezése, bemutatása. A kép, fotó, a fényképezés eszközei. Távíró, telefon, rádió, televízió fejlődéstörténete. A film története. A filmipar kialakulása, filmes műfajok bemutatása az anyag feladata. Mozgóképi közlésmód – A videokamera, a filmes technikák, beállítások bemutatása, és a film eszközeivel való megismertetés az oktatóanyag témája. Tömegkommunikációs médiumok – A különböző tömegkommunikációs médiumok – nyomtatott, audio, vizuális – bemutatása a célja az anyagnak, egészen a korszerű számítástechnikai hálózatos lehetőségekig. Sok képet és videóanyagot is tartalmaz. Műfajok és műsortípusok – Filmes és televíziós műsortípusokat mutat be, képekkel illusztrálva. Magyar filmrendezők – A legjelentősebb magyar filmrendezők életútját és munkásságát ismerteti az anyag, a fenti témáknál kiegészítésként használható.

Bruttó ár: 5.892,- Ft

KERESKEDELEM, KÖZGAZDASÁGTAN, FUVAROZÁS-LOGISZTIKA, MARKETING

A CD az alábbiakat tartalmazza: Közgazdaságtan – A közgazdaságtan feladatát, szereplőit, fő ágazatát, a mikro- és makroszféra szereplőit ismerhetjük meg az anyag segítségével. Közgazdaságtan alapfogalmak – A közgazdaságtan szakkifejezéseinek magyarázatát tartalmazza, az előző anyag kiegészítése, vagy bevezetése lehet. Vállalat, vállalkozás – A fogalmak megismertetésén túl részletesen taglalja a különféle vállalkozási formákat, azok jellemzőit. Bemutatja a vállalati stratégiákat, a szállítás anyagmozgatás problémáit, majd kitér a válságkezelésre. Foglalkozik a bér, számvitel, könyvvitel, nyilvántartások bemutatásával. Kereskedelem – bemutatja a kereskedelem szerepét, az áru útját. Foglalkozik a klasszikus nagykereskedelemmel, a nagykereskedelmi tranzittal, a demigrosz és tranzit kereskedelemmel, a kiskereskedelemmel. Fuvarozási ismeretek – Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás fogalmait mutatja be, majd a különböző (vasúti, közúti, folyami, légi) árufuvarozási módokat. Foglalkozik a nemzetközi fuvarozási egyezményekkel. Logisztika – A logisztika fogalmán túl megismerhetjük a különböző logisztikai tevékenységeket, a logisztikai rendszer részeit, a logisztikai stratégia kérdéseit. Mindezt látványos formában. Kereskedelem és marketing – Fogyasztókkal, fogyasztói magatartásokkal, vásárlói típusokkal, a piaccal, a termékekkel, minőségfogalmakkal, stb. ismerkedhetünk meg. Marketing alapfogalmak – A szakkifejezések értelmezését tartalmazza.

Bruttó ár: 12.292,- Ft

SZÁMLÁZÁS, GYAKORLÓ, ÉRTÉKELŐ PROGRAM

A „Számlázás, gyakorló, értékelő program” egy olyan az e tananyagrész elsajátítását támogató program, amely sokban segíti munkáját, annak is elsősorban a tananyagot rögzítő, feldolgozó szakaszát. A feladtok lehetővé teszik az egyedi és/vagy standard, a számla írásának pontos elsajátítását, ezt segítő feladatok egyszerű szerkesztését, használatát a számlázás tananyag-szakasz gyakorlati feldolgozása során.

A program három részből épül fel. A gyakorló és értékelő tanulói munkalapokból, valamint az ezekben feldolgozandó adatokat meghatározó, tanári programrészből.

A program „gyakorló része” a tanuló által adott válaszokat "automatikusan" értékeli. "Jó” és/vagy „Rossz” válasz üzeneteket ad a helyes/helytelen megoldások esetében. Értékel, csak a pontos, helyes válaszokat jutalmazza. (Nincs "kis, vagy nagy hiba", csak az Ön által bejegyzett – így nyilván helyes – jelölést, vagy beírt szöveggel mindenben azonos választ fogadja el!)

Remélem a program segítségével, sok eddig órákat követelő, manuális munkától szabadul meg  Ön és diákjai. Ennek eredményeként önnek és diákjainak is több lehetősége nyílik az érdemi munkára, a minél mélyebb, pontosabb, alaposabb, tanításra, tanulásra.

Bruttó ár: 5.993,-Ft

Ugrás az oldal tetejére!