Főmenü Oktatószoftverek Kémia

Kémia programok (8-12. osztály)

SZERVES KÉMIA CD.

Benne 3 db program:

  1. “SZÉNHIDROGÉNEK“: a teljes szénhidrogén témakört dolgozza fel az általános iskolai követelmények alapján. A témakört 5 kisebb egységben tárgyalja, s minden egységhez elméleti ismertető és ellenőrző teszt is tartozik;
  2. “OXO VEGYÜLETEK“: A szerves kémia ezen témakörének a tanítását teszi színesebbé, érthetőbbé. 50 db dia, mozgókép, hangeffektusok találhatók a csomagban. MS Power Point 7.0, WINZIP tömörítő és multimédiás számítógép szükséges hozzá;
  3. “MŰANYAGOK“: a program tartalmazza a műanyagok történetét, nyersanyagait, csoportosításukat, szerkezeti felépítésüket, illetve a különféle gyártási módszereket. Használatának szoftverigénye: Win 9x, ill. Win 2000 operációs rendszer, valamilyen böngészőprogram.

Bruttó ár: 9.366,- Ft

SZERVETLEN TECHNOLÓGIA CD.

Benne 2 db program:

  1. “VASGYÁRTÁS“: program minden olyan iskolában használható, ahol a vas, mint tananyag előfordul. A program tartalmazza a vas tulajdonságait, a vasérceket, a vasgyártás folyamatát. Használatának szoftverigénye: Win 9x, ill. win 2000 operációs rendszer, valamilyen böngészőprogram;
  2. “RÉZGYÁRTÁS“: program minden olyan iskolában használható, ahol a réz, mint tananyag előfordul. Tartalmazza a réz tulajdonságait, nyersanyagait, gyártási folyamatát. Használatának szoftver igénye: Win 9x, ill. Win 2000 operációs rendszer, valamilyen böngészőprogram.

Bruttó ár: 6.880,- Ft

KATASZTRÓFAVÉDELEM CD

Polgárivédelmi alapismereteket tartalmazó program, amely ezen belül jól használható kémia, biológia, osztályfőnöki órán a veszélyes- és mérgező anyagok csoportosítására, a szervezetbe jutás estén a tennivalók megbeszélésére; kémiai illetve biológiai katasztrófák tárgyalására. Tűzvédelmi és egészségvédelmi oktatáshoz.

Multimédiás eszközt illetve Netscape Navigátor vagy Internet Explorer szoftvert igényel.

Bruttó ár: 6.614,- Ft

LEVEGŐ- ÉS VÍZSZENNYEZÉS CD.

A program a 7. osztályos kémia tankönyv alábbi leckéit dolgozza fel számítógépes formában: “A levegő, a levegő összetevői és a víz“. A tananyagban levő ábrák és magyarázó rajzok segítik a jobb megértést. A feladatok játékos formában ellenőrzik az ismeretek elsajátítását, és egyben megerősítik a tanulók tudását is.

Bruttó ár: 4.953,-Ft

PUSZTULÓ VILÁGUNK CD.

Multimédiás anyag. A legfőbb környezetkárosító hatások átfogó ismertetése, bemutatása (a pillangó-effektus, az élőlények károsodásai, nukleáris szennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés, légszennyezés).

Kémia, biológia, természetismeret, környezetvédelem, fizika órákhoz javasoljuk.

Bruttó ár: 5.293,- Ft

Ugrás az oldal tetejére!