Földrajz programok (5-12. osztály)

 

Földrajz topográfia CD

Mikrosuli Bt.A földrajz érettségi vizsga topográfiai követelményei – közép- és emelt szinten egyaránt – az általános és a részletes érettségi követelményekre épülnek. Ez a feladatsor az érettségi követelményben meghatározott topgráfiai fogalmak felismerésének, illetve megismertetésének gyakorlásához nyújt segítséget.
Az oktatóanyag interaktív formában feladatokat tartalmaz, kép, szöveges információ és térkép alapján kell felismerni a fogalmakat. A megoldáshoz segítséget lehet kérni, így betűnként vezet rá a feladat a jó megoldásra.
Az oktatóanyag segít az érettségi követelmény szerint vaktérképes feladatok, illetve a gazdaságföldrajzi feladatok megoldásában is.
Hasznos az iskolai, illetve az egyéni tanulás során is. Az anyag használható nem csak földrajz tantárgy tanulásakor, hanem egyéb, pl. osztályfőnöki órák, ismeretterjesztés, vetélkedők, stb., keretein belül is.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

 

"VÁROSOK" CD

Mikrosuli Bt.Az oktatóanyag a földrajz érettségi követelményen alapul, mely szerint a földrészek meghatározott városait kell ismerni.
Az oktatóanyag interaktív formában feladatokat tartalmaz, kép, szöveges információ és térkép alapján kell felismerni városokat. A megoldáshoz segítséget lehet kérni, így betűnként vezet rá a feladat a jó megoldásra.
Az oktatóanyag segít az érettségi követelmény szerint vaktérképes feladatok, illetve a gazdaságföldrajzi feladatok megoldásában is.
Hasznos az iskolai, illetve az egyéni tanulás során is.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

 

FÖLDRÉSZEK, ORSZÁGOK KÉPEKBEN

A CD-n fellelhető, a Föld öt földrészén készült,  több mint 4.000 kép sokrétűen segítheti munkáját. A felvételek rendszerezése nem koncentrál egy tudomány-, és/vagy tantárgy által behatárolt területre. A képek egyaránt szemléltetnek múltat, közelmúltat és "jelent". (Jóllehet, a fénykép már elkészülte pillanatában a "múlt felé tekint.") Így a hagyományos értelemben értelmezett tantárgyi felosztás szerint felhasználhatók a földrajz, a történelem, a művészet/művelődéstörténet tárgykörökben.

A közreadott képgyűjtemény továbbra sem hiánytalan. Nem tartalmaz a Föld minden országáról, (kisebb)földrajzi területéről fényképet, de folyamatosan bővítem azt - amint a jelenlegi, második kiadás is igazolja ezt. Evvel együtt, azt remélem, számtalan, esetleg az alkalmazó tanár számára is, új információt hordozó kép található a gyűjteményben.

Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskola felső tagozatán, a gimnáziumban és szakképzésben tanító szaktanároknak.

Bruttó ár: 6.614,- Ft

LEMEZTEKTONIKA, VULKÁNOK, NAPRENDSZER CD

Három földrajzi témájú oktatóprogram található a lemezen:

  1. Lemeztektonika – A felszíni kőzetburok kialakulásával, a kőzetlemezek mozgásaival foglalkozó tudományba pillanthatunk be az oktatóanyaggal. Megismerhetjük a Föld szerkezetét, a kőzetlemezek mozgásait mozgó animációk teszik szemléletesebbé. A vulkanizmus jelenségét szintén szemléletes ábrák segítségével ismerhetjük meg a vulkánok kialakulásától a különböző vulkanikus jelenségekig. Az oktatóanyag foglalkozik még a földrengésekkel, azok kialakulásával, erősségük mérésével, majd a hegységképződéssel.
  2. Vulkánok – Ez az anyag tulajdonképpen egy képgyűjtemény, mely a Föld jelentősebb, és jellegzetes vulkánjait mutatja be földrészenként csoportosítva. Az előző anyag kiegészítéseként használható, a tanítási órát színesebbé tehetjük vele.
  3. A Naprendszer – Megismerjük segítségével a Naprendszer fogalmát, majd a felépítését, a bolygókkal kapcsolatos általános ismereteken túl az egyes bolygókat, összehasonlítva a Földdel. Az egyes bolygók holdjainak számáról összehasonlító táblázat található. Mindezt sok képpel, szemléletes, látványos formában.

Mindhárom téma használható általános iskolai és középiskolai oktatásban. A használathoz Windows 9x/2000/XP operációs rendszerre telepített PowerPoint program szükséges. A PowerPoint vetítés (.pps kiterjesztésű) állományok indításával az oktatóprogram vetítése automatikusan elindul. A legoptimálisabb vetítés Windows XP alatt történhet.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

EURÓPA - MAGYARORSZÁG CD

Földrajz tantárgyhoz vaktérképekből álló oktatási segédlet CD-n. A programban feldolgozott térképek az adott struktúrától függetlenül is felhasználhatóak a helyi, egyedi igényeknek megfelelően átdolgozhatók, alakíthatók. Földrajz tantárgyhoz vaktérképekből álló oktatási segédlet CD-n. A programban feldolgozott térképek az adott struktúrától függetlenül is felhasználhatóak, a helyi, egyedi igényeknek megfelelően átdolgozhatók, alakíthatók.

Bruttó ár: 4.658,- Ft

INTERAKTÍV FÖLDRAJZ 5-6 multimédiás CD

Teljesen interaktív, kezelése különösebb számítástechnikai tudást nem igényel. A képes menürendszer használata teszi lehetővé a programban való barangolást. Főbb témakörei: Időjárás és éghajlat; Tájékozódás a térképen és a természetben; Folyóvizek és tavak világa; A földfelszín változásai; A Föld egy bolygó; A Föld éghajlata; összesen 50 tanítási egység teljes feldolgozását tartalmazza. Minden témához tartozik egy színes képekkel illusztrált elektronikus könyv, ez tartalmi információkat nyújt a gyerekek számára. Minden menüponthoz egy- egy diavetítés, mely folyamatosan vetíti az anyaghoz tartozó, annak megértését elmélyítő képeket. Rövid természetfilm is kapcsolódik a legtöbb témához, ezek az adott tartalmat igyekeznek bemutatni a zenés mozgókép lehetőségeivel. S végül 50 feladatsor áll rendelkezésre, mellyel az elsajátított ismeretek válnak ellenőrizhetővé. A pedagógusok munkájához segítség a témánkénti óravázlat, ez egyfajta javaslatot ad a feldolgozás menetére. A CD nagyon jól használható tanítási órákon, valamint otthoni tanulásra egyaránt. Tanít, láttat, gondolkodtat, szórakoztat. Használata élmény a gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

GEOGRAPH CD-ROM

Általános és középiskolai diákoknak nyújt ismeretet a  föld és a bolygók kapcsolatáról.
Két külön álló programot tartalmaz.

Az első program a Nap keletkezését, működését és a földi életre gyakorolt hatásait mutatja be.
A második program korunk csillagászati ismereteit foglalja össze és mutatja be modellekkel és filmekkel.

A programok sikeresen alkalmazhatóak minden iskola típusban.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ FELADATLAPOK (CD)

A kezdőoldalon a természetföldrajz témakörökből lehet választani, és a kiválasztott témakörhöz kérdéssor kerül megjelenítésre. Minden témakörből  kérdéssorozat készült, egy sorozat átlagban 25 kérdésből áll. A kérdések lehetnek feleletválasztásosak, mondatkiegészítéses, párosításos, vagy sorba állításos kérdések. Minden kérdésre történő válaszadás interaktív módon történik, ill. ugyanígy a kérdésekre adott válasz ellenőrzése is. A feldolgozott témakörök a következők: Csillagászat, A Föld szerkezete, Felszíni formák, Vízburok,, Légkör, Földrajzi övezetesség, Társadalmi, gazdasági hatások.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Ugrás az oldal tetejére!