Fizika programok (7-12. osztály)

KÖLCSÖNHATÁSOK

A CD lemez tartalmazza az öt legfontosabb - TERMIKUS, MECHANIKAI, ELEKTROMOS, GRAVITÁCIÓS, MÁGNESES - kölcsönhatással kapcsolatos összes ismeretanyagot. Az ismeretek elsajátítását sok kísérlet és animáció segíti. A program használható új ismeretanyag feldolgozásánál. Jól alkalmazhatjuk azonban rendszerezésre, összefoglalásra is.

Bruttó ár: 5.293,- Ft

A FÉNY

A CD-n található program a fény komplex feldolgozását tartalmazza, amiből az következik, hogy több tantárgy oktatásánál is használható. Pl.: fizika, földrajz, biológia, kémia, valamint az alsós környezetismeret órákon, továbbá egyes fejezetei egy-egy osztályfőnöki óra témáját is szolgáltathatják. Főbb témái: A fény keletkezése és terjedése; a fény hatásai az élő és élettelen világra; a fény, mint megújuló energiaforrás; a fény mint a földi élet potenciális elpusztítója.

Bruttó ár: 6.614,- Ft

 
 

CSILLAGÁSZAT CD.

Korunk csillagászati ismereteit képekkel, filmekkel és mozgó modellekkel mutatja be.

Minden iskolatípusban jól alkalmazható.

Bruttó ár: 5.293,- Ft

 
 

A NAP TITKAI CD.

Csillagunk a Nap keletkezését, működését és a földi életre gyakorolt hatásait. Mutatja be.  Amióta ember él a Földön, a Napot mindig érdeklődéssel figyelték. E program áttekinti a napkutatás lenyűgözően érdekes területeit. Választ ad a fogyatkozások kialakulására, a mágneses viharokra és a napszéllel kapcsolatos kérdésekre is. Megismerkedhetünk a sarki fény keletkezésével és gyönyörködhetünk a napfogyatkozásokban.

A multimédia elemeivel teszi élvezetessé a tanulást. Az interaktív feldolgozásmód aktívvá teszi a felhasználót. Oktatási segédanyag egyéni tanulásra, vagy osztálykeretben is felhasználható csillagászat, fizika, kémia vagy földrajz órákon, de ajánlanánk történelem és irodalom órákhoz is.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Ugrás az oldal tetejére!