Ének-zene- művészettörténet programok (1-12. osztály)

KÖZÉPKOR ZENÉJE - A GREGORIÁN

A multimédiás CD-ROM nagy lehetőséget kínál a zenetörténet szemléletes tanításában, tanulásában. Segítségével bepillanthatunk abba a korba, amelyben a gregorián ének élt és virágzott. Megismerkedhetünk a gregorián ének történetével, műfajaival, liturgikus szerepével, az egyházi hangnemekkel, a hangjegyírás kialakulásával, különböző notációkkal, a latin nyelv kiejtési szabályaival. A gregorián ének tanulásában a multimédia kínálta lehetőségek közül a kottakép és a hang egyidejű szemlélése állhat a legnagyobb szolgálatunkra, ezért az egyes lapokba beillesztett kották életre is kelnek, vagyis megszólalnak.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGSZEREI

A CD-n található multimédiás anyag szemléletesen mutatja be egy szimfonikus zenekar hangszereit - képekben, hangzásban - külön-külön és együttesen is. A mű nem csak ének-zene, hanem osztályfőnöki, illetve bármely művészeti tartalmú tantárgy óráján jól alkalmazható. Korosztálytól független.

Bruttó ár: 6.704,- Ft

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I

Ez a CD a Művészettörténet „program“ első részét tartalmazza, amely az őskortól a X. század végéig dolgozza fel a művészetek történetét. A feldolgozott anyagban elsősorban a vizualitás, a látvány a mértékadó, nagyrészt ezek a művészeti ágak kapnak nagyobb teret (építészet, szobrászat, festészet, iparművészet - emellett, tájékoztatásul, a zene, a tánc és az irodalom jelesebb alkotásai megemlítésre kerülnek). A fentieket szolgálja a közel 2.000 kép, valamint a feldolgozást támogató segédlet. Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskola felső tagozatán, a gimnáziumban és szakképzésben tanító szaktanároknak.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II

Ez a CD a Művészettörténet „program“ második részét tartalmazza, amely, a román stílustól a szecesszióig dolgozza fel a művészetek történetét.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

MŰVÉSZETTÖRTÉNET III

Ez a CD a Művészettörténet „program“ harmadik részét tartalmazza, amely a XX. század elejétől közelmúltig terjedően dolgozza fel a művészetek történetét.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A  MAGYAR FESTÉSZET

A CD mintegy  "virtuális tárlat" keretében mutatja be a magyar festészetet, amit nem  teljes spektrumában értelmez, azaz elsősorban a hagyományos és  köznapi értelemben vett festészet áll e munka érdeklődésének központjában. E műveket és alkotóikat mutatja be a kapcsolódó oldalakon. (A képek között nem szerepelnek freskók, a modern festészetben használt, a hagyományostól lényegesen elütő technikák, pl.: demonstráció stb. Ez nem jelenti azt, hogy nem mutatom be a közelmúlt festészeti törekvéseit!) Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskola felső tagozatán, a gimnáziumban és szakképzésben tanító szaktanároknak.
Minimális rendszerkövetelmény: P I. 200 Mhz, 64 Mb RAM, 800 x 600-as képernyőfelbontás, 16 bit színmélység, Win'95 operációs rendszer, Internet Explorer 4.0

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A NÉPMŰVÉSZET

A CD elsősorban a magyar, tárgyalkotó népművészet vázlatos bemutatására vállalkozik. Vázlatos, mert bizonyosan fellelhető - az itt bemutatott népművészeti alkotásokon, tárgyakon túl - még számtalan figyelemre méltó munka. Evvel együtt a több mint ezer kép, grafika sokban segíti mindazokat, akik oktatásban használják e munkát és a tárgyunkkal való megismerkedésre vállalkoznak. A látvány, a kép jut meghatározó szerephez, a szövegek a legszükségesebbnek ítélt ismeretekre korlátozottak, elsősorban a tájékoztatást, tájékozódást szolgálják Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskola felső tagozatán, a gimnáziumban és szakképzésben tanító szaktanároknak.
Minimális rendszerkövetelmény: P I. 200 Mhz, 64 Mb RAM, 800 x 600-as képernyőfelbontás, 16 bit színmélység, Win'95 operációs rendszer, Internet Explorer 4.0

Bruttó ár: 5.993,- Ft

REMBRANDT RAJZOK, METSZETEK

Ezen a multimédiás CD-n 160 alkotást talál Rembrandt művészetének tisztelője.

Bruttó ár: 6.209,- Ft

A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET KÉPEKBEN

A Magyar Művelődéstörténet képekben című, öt részes munka segítségével áttekintheti a magyar kultúra történetét a kezdetektől a közelmúltig. Amint erre a cím is utal, elsődleges célunk, hogy a több mint ezer év alatt keletkezett és/vagy feltárt leletek, alkotások, dokumentumok képi bemutatására helyezem a hangsúlyt. (A művelődéstörténet magában foglalja a természeti környezet életmód, egészség (betegség, gyógyítás, egészségügy) vallás, egyház, szellemi élet alakulását.) Az egyes fejezetek/részek bevezetőjében szereplő szöveges szakaszok elsősorban a tárgyban való eligazodást, tájékozódást szolgálják. A korok, korszakok művelődésének részletesen leíró bemutatását a munkában nem tekintem feladatomnak, de megadom a feldolgozást támogató irodalom jegyzékét. Így segítendő a magyar kultúrtörténet részleteiben tájékozódni kívánót. Tekintettel tárgyunk terjedelmére, sokszínűségére a feldolgozás rendezőelvéül a kronológiát választottuk.

A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET KÉPEKBEN I. rész

Magyar művelődés a kezdetektől a XV. századig

 

Bruttó ár: 5.993,- Ft

ÚJ! ÚJ! ÚJ! A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET KÉPEKBEN II. rész

Magyar művelődés a XVI. századtól a XVIII. századig.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

A magyarországi FESTÉSZET és SZOBRÁSZAT a kezdetektől napjainkig című CD a címben nevezett művészeti ágakat mutatja be mintegy  "virtuális tárlat" keretében. Ebben a "kiállítótérben" több mint 5.000 kép reprezentálja a képzőművészet e két területét.

A munka négy részben mutatja be tárgyának történetét:

  1. Magyar festészet és szobrászat a kezdetektől 1800-ig
  2. Magyar festészet és szobrászat 1800-tól 1900-ig
  3. Magyar festészet és szobrászat 1900-tól 1945-ig
  4. Magyar festészet és szobrászat 1945-től napjainkig.

Magyar festészet és szobrászat I. rész

A magyarországi FESTÉSZET és SZOBRÁSZAT a kezdetektől napjainkig című CD a címben nevezett művészeti ágakat mutatja be mintegy  "virtuális tárlat" keretében. Ebben a "kiállítótérben" több mint 5.000 kép reprezentálja a képzőművészet e két területét.

A munka négy részben mutatja be tárgyának történetét:

- I. Magyar festészet és szobrászat a kezdetektől 1800-ig
- II. Magyar festészet és szobrászat 1800-tól 1900-ig
- III. Magyar festészet és szobrászat 1900-tól 1945-ig
- IV. Magyar festészet és szobrászat 1945-től napjainkig.

Az I. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, több száz kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.

Az ebben a részben bemutatott művészek magyar képzőművészet kialakulásának, majd jelentős alkotások megszületésének időszakát reprezentálják. E korszakban született és/vagy alkotott: M.S. MESTER, id. MARKÓ Károly, MÁNYOKI Ádám, KOLOZSVÁRI Tamás, KOLOZSVÁRI Márton és György, KISFALUDY Károly, FERENCZY István, BOGDÁNY Jakab, ...

... csak néhányat megnevezve az e részben szereplő alkotók közül.

Bízom benne, hogy a munkát használó vizuális élményben gazdag, számára értékké váló munkát kap kézhez, olyat, amely épülését szolgálja. Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskolák felső tagozatán, a gimnáziumban, a művészeti szakképzésben és szakképzésben oktató tanároknak.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Magyar festészet és szobrászat II. rész

Az II. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, közel 3.500 kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.

Az ebben a részben bemutatott művészek magyar képzőművészet talán legtermékenyebb időszakát reprezentálják. E korszakban született és/vagy alkotott: ORLAI PETRICS Soma, ZICHY Mihály, LOTZ Károly, SZÉKELY Bertalan, MUNKÁCSY Mihály, SZINYEI MERSE Pál, PAÁL László, MEDNYÁNSZKY László, CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar, HOLLÓSY Simon, RIPPL-RÓNAI József, CSÓK István, FÉNYES Adolf, PÓR Bertalan, GULÁCSY Lajos, KISFALUDI STROBL Zsigmond, KASSÁK Lajos, Aba-Novák Vilmos, DERKOVITS Gyula, SZŐNYI István, ...

... csak néhányat megnevezve a közel 300, e részben szereplő alkotó közül.

Bízom benne, hogy a munkát használó vizuális élményben gazdag, számára értékké váló munkát kap kézhez, olyat, amely épülését szolgálja.Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskolák felső tagozatán, a gimnáziumban, a művészeti szakképzésben és szakképzésben oktató tanároknak.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Magyar festészet és szobrászat III. rész

A III. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, több mint 800 kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.

Az ebben a részben bemutatott művészek Európa két (világ)háborút megélő zűrzavaros korszakában születtek, részben alkottak. Ez időben született és/vagy alkotott: Ámos Imre, Anna Margit, Barcsay Jenő, Kohán György, Kondor Béla, Kovács Margit, Ország Lili, Szabó Piroska, Szabó Vladimir, Vajda Lajos, ...

... csak néhányat megnevezve a közel 100, e részben szereplő alkotó közül.

Bízom benne, hogy a munkát használó vizuális élményben gazdag, számára értékké váló munkát kap kézhez, olyat, amely épülését szolgálja.Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskolák felső tagozatán, a gimnáziumban, a művészeti szakképzésben és szakképzésben oktató tanároknak.

 

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Magyar festészet és szobrászat IV. rész: 1945-től napjainkig

Az IV. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, közel 300 kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.

Az ebben a részben bemutatott művészek 1945 után születtek, jórészt ma is alkotnak. Ez időben született: Fe Lugossy László, Aknay János, Zámbó István, Bereznai Péter,Selényi Károly István ...

csak néhányat megnevezve a közel 100, e részben szereplő alkotó közül.

Bízom benne, hogy a munkát használó vizuális élményben gazdag, számára értékké váló munkát kap kézhez, olyat, amely épülését szolgálja.Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskolák felső tagozatán, a gimnáziumban, a művészeti szakképzésben és szakképzésben oktató tanároknak.

 

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Ugrás az oldal tetejére!