Nyomtatás

Biológia, környezetismereti és természetismereti programok (5-12. osztály)

ERDŐK, MEZŐK, VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA CD

A program környezetismeret és biológia tantárgy tanításához készült, így egyaránt használható alsó- felső tagozatos gyerekek oktatásánál. Alkalmazható ismeretszerzésre, gyakoroltatásra, számonkérésre, rendszerezésre és összegzésre. Változatos eszközökkel, módszerekkel olyan oktatási segédanyag , amely élményszerűvé teszi a témák feldolgozását, komplex módon, összefüggések feltárását segíti elő, sokoldalúan megközelítve egy-egy tanítási egységet.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

ÉLETKÖZÖSSÉGEK A TERMÉSZETBEN CD

A természetismeret, környezetismeret órák élményszerűbbé tételéhez nyújt segítséget, alkalmazásával a tanulók felfedezhetik hazánk legfontosabb életközösségeit, a természet sokszínűségét. (Sok kép, film és hanganyag!) Csak CD-n szállítjuk.

Alkalmazásához INTERNET EXPLORER 4.0-ás verzióját javasoljuk.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

 
 
 
 
 

ERDEI ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGUSOKNAK - ISKOLÁKNAK

Ez a multimédiás CD egy módszertani segédanyag, mely elsősorban pedagógusoknak, iskoláknak készült. A környezeti nevelés egy rendkívül komplex feladatkör, de ugyanakkor nagyon reális alapokon nyugszik. Abból indul ki, hogy beleszületünk egy világba, s ha harmóniában akarunk élni, akkor ismernünk kell azt minden vonatkozásában, térben és időben egyaránt. A program három részből áll. Az első tartalmazza az elméleti összegzését a témának. A nevelési célokat, feladatokat, stratégiát, az iskolán, tanítási órán belüli, s kívüli eszközöket. A második rész tartalmazza egy hetes erdei iskola programját, teljes részletességgel, meghatározva a napi célokat, feladatokat, helyszíneket, eszközöket, stb. A harmadik rész a “terepgyakorlatok” címet kapta, az albumlapokon 50 percnyi filmen keresztül bemutatásra kerül, hogyan lehet felfedeztetni a gyerekekkel a természetet. „Arra törekedtem, hogy a témák sokoldalúan legyenek bemutatva, s mindenütt a lehető legtöbb összefüggésében vizsgálva. A felfedeztetés, a valós környezetben történő megtapasztalás rendkívül fontos, pláne egy olyan korban, amikor a technikai civilizáció egyre inkább eltávolítja a gyerekeket a valóságos környezetünktől, amikor egyre kevesebb idő marad túrákra, kirándulásokra, múzeumlátogatásokra, vagy éppen ásványok gyűjtésére.“ (szerző)

Bruttó ár: 6.614,- Ft

KÖRNYEZETI NEVELÉS GYEREKEKNEK CD

Oktatószoftver, ami diákok számára készült. A program ismeretanyagával, képanyagával, filmjeivel, kvíz-játékaival hozzásegíti a gyerekeket a környezettudatos gondolkodásmód kialakulásához.

Felkészít egy erdei iskolában való részvételre, illetve aki részt vett már ilyenen, annak összegzést nyújt a tapasztaltakról.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

ÁLLATOK CD

Ez a közel 800 felvételt számláló képgyűjtemény Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában élő állatokat mutat be. A képeken több mint 200 féle állat eredeti élőhelyén látható. Sokban és érdemben segítheti az élővilág/biológia tantárgyak oktatását, de tantárgyi kereteken túl az állatvilág iránt érdeklődőket is. Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskola felső tagozatán, a gimnáziumban és szakképzésben - a megfelelő szakon - tanító szaktanároknak.

Bruttó ár: 4.953,- Ft

INTERAKTÍV BIOLÓGIA 5.

Teljesen interaktív, multimédiás CD. Használatát a képes menürendszer egyszerűvé teszi. Főbb témakörei: Gyümölcsök és zöldségfélék; Állatok a ház körül- ezeken belül 25 tanítási egység teljes anyagát tartalmazza. Minden témához tartozik egy elektronikus könyv, színes fotókkal illusztrált album. Minden menüponthoz egy- egy diavetítés, összesen 455 db fotóval, mely gazdag, színes képanyagával nagyszerűen kiegészíti az albumlapok tartalmát. Továbbá természetfilmek segítik, hogy ami szövegben megjelenik, az legyen ott képben és filmen is a gyerekek számára. Az így szerzett tudást 100 feladatsor teszi ellenőrizhetővé, melyek megoldása után az eredménylapok azonnali visszajelzést tesznek lehetővé. A pedagógusok munkáját segítik az óravázlatok, melyek egyfajta megoldást kínálnak egy- egy tanítási óra felépítésére. Látványos, színes, értékes segítség akár tanítási órákon, akár az otthoni tanulás során, s a konkrét tartalmakat bemutató filmek olyan eszközt biztosítanak a tanítási folyamatban, amely mással nem, vagy csak nagyon nehezen pótolható.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

INTERAKTÍV BIOLÓGIA 6.

Az interaktív sorozat következő CD-je három fő témakört tartalmaz: Erdők növényei; Erdők állatai; Élet a vízpartokon. Ezeken belül 25 tanítási egységet dolgoz föl, teljes részletességgel. Minden témához tartozik egy elektronikus könyv, ez összesen 114 lapból álló, színes fotókkal illusztrált album. Az albumlapokon találhatják meg a gyerekek a témához tartozó szöveges információkat. 420 természetfotót tartalmaznak a diavetítések, s 21 természetfilm segít abban, hogy ami szövegben megjelenik, az legyen ott képben és filmen is a gyerekek számára. Az így szerzett tudást 100 feladatsor teszi ellenőrizhetővé, melyek megoldása után az eredménylapok azonnali visszajelzést tesznek lehetővé. Természetesen a feladatsorok helyes megoldásait is megjeleníthetik a tanulók. Minden témában kétféle feladattípussal találkozhatnak a diákok: a feleletválasztós, valamint a logikai állítások vizsgálatával. A pedagógusok munkáját segítik az óravázlatok, melyek egyfajta megoldást kínálnak egy- egy tanítási óra felépítésére.

Bruttó ár: 5.993,- Ft

Ugrás az oldal tetejére!